close form

Cryptonsq არის გასართობი ინდუსტრიის მამოძრავებელი ძალა.

წარმოგიდგენთ პროექტს, რომელიც შეცვლის გასართობ ინდუსტრიაც, რომლის დღევანდელი ღირებულებაც აღწევს 2 ტრილიონ დოლარს. შეუერთდიტ CryptonsQ-ს სამყაროს!

Cryptonsq არის გასართობი ინდუსტრიის მამოძრავებელი ძალა.

რა არის CryptonsQ?

CryptonsQ არის ბლოკჩეინის ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ციფრული ვალუტა,რომელიც გახდება საყოველთაო გადახდის სისტემა ბიზნესებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ონლინე გასართობ სფეროში. მისი გამოყენება შექმნის ახალი ტიპის ურთიერთობას და ღირებულებებს კონტენტის შემქმნელებსა და მომხმარებლებს შორის. ეს იქნება უსაფრთხო, დამოუკიდებელი და საკომისიოს გარეშე გადახდის სისტემა.

CryptonsQ შეიქმნა ონლაინ გასართობ ინდუსტრიაში არსებული პრობლემების გადასაჭრელად. პლატფორმის მიზანია მნიშვნელოვნად ხელი შეუწყოს კონტენტის შექმნას მედიის, ფილმების და გასართობი ინდუსტრიისთვის და გაამარტივოს ფულის მიმოქცევა შემქმნელებსა და მომხმარებლებს შორის. ახალი დეცენტრალიზებული და საყოველთაო ვალუტის დამსახურებით შესაძლებელი გახდება ისეთი ნოვატორული პროექთი როგორც Netflix-ის ექვივალენტი ბლოკჩეინზე.

CryptonsQ Pre-Ico

CryptonsQ დაფუძლებულია ICO-ს ბაზაზე, რაც ნებისმიერს აძლევს საშუალებას იყიდოს CryptonsQ ტოკენები მისი შექმნის პირველივე ეტაპზე. პროექტი განკუთვნილია ყველა იმ პირისთვის, ვინც დაინტერესებულია მოგების მიღებით ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზე. განსაკუთრებით კი კრიპტოინვესტორებისთვის, რომლებიც ეძებენ ყველაზე კრეატიულ პროექტებს ინტერნეტ ეკონომიკის ტოპ და სწრაფად მზარდ ინდუსტრიებში.

საბოლოო რეზულტატი იქნება უსაფრთხო და სტაბილური კროვალუტის შექმნა, რომელსაც ასობით მილიონი მომხმარებელი და ბიზნესი გამოიყენებს ჩვენი საბოლოო მიზანია ისეთი სტაბილური და უსაფრთხო კრიპტოვალუტის შექმნა, რომელსაც გამოიყენებს მილიონობით მომხმარებელი და ბიზნესი, რომელიც წარდგენილი იქნება ყველა მცხვილ კრიპტობირჟაზე, რაც გაამარტივებს CryptonsQსა და სხვა კრიპტოვალუტებს შორის მიმოცვლას.

ივლისიდან დღემდერ Pre-ICOs ფაზაში ხდება 5 მილიონი ტოკენის გადანაწილება ქვემოთ აღნიშნული კურსით: 1 QST = 0.09 USD მინიმალური შეძენის საზღვრის გარეშე. ICOს შემდეგ ფაზაში 1 QSTის ფასი გაიზრდება  0,15 USD . პროექტის დასრულების იგეგმება 2020 Q2. ჯამში

ხელმისაწვდომი იქნება 100 მილიონი CryptonsQ ტოკენი.

პროექტის დაფინანსებაა:

Soft cap: USD 450,000

Hard cap: USD 1,300,000

მიღებული ფინანსების გამოყენება:

პროექტის ყველა ეტაპზე მიღებულის ფინანსების გადანაწილება მოხდება შემდეგნაირად:

50% - პლატფორმისა და კრიპტოვალუტის განვითარება

ხარჯი უსაფრთხო და Smart Contractებზე დამყარებული კრიპტოვალუტის შესაქმნელად, რომელიც იქნება გამოყენებული მილიონობით მომხმარებლის მიერ.

12% - კვლევა და განვითარება

CryptonsQ- ის განხორციელების მასშტაბი მოითხოვს თანამედროვე ტექნოლოგიებს და სცილდება ამჟამად ცნობილტექნიკურ გადაწყვეტილებებს და მათ შეზღუდვებს, როგორიცაა პროტოკოლების განვითარება, რომელიც ემსახურებადღეში 1.3 მილიონზე მეტ ოპერაციას.

20% - საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მარკეტინგი

პროექტის დასაწყისიდანვე უპირველესი ამოცანა არის CryptonsQს გავრცელება უმსხვილეს ორგანიზაციებსა და მომხმარებლებში. აღნიშნული ამოცანა მოითხოვს ეფექტური მარკეტინგული გეგმის შემუშავებას.

8% - სამართლებრივი საკითხები.

კრიპტოვალუტის გაცვლასა და შენახვასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები და მის საფუძველზეშექმნილი პროექტების საავტორო უფლებების დაცვა

10% - ბიზნესის

კრიპტოვალუტის დანერგვა მოითხოვს როგორც მრავალ ბიზნეს პარტნიორთა მხარდაჭერას და მათთან კონტაქტებისდამყარებას ასევე უმსხვილეს მედია და გასართობ კორპორაციებთან თანამშრომლობას.

განვითარება CryptonsQ-ს დახმარებით

ონლაინ გასართობ სამყაროში. QST -ს აქვს უზარმაზარი პოტენციალი. წარმატებული ბიზნეს პრაქტიკოსების მიერGaming-ის სფეროში უკვე შექმნილია სხვადასხვა პროექტები CryptonsQ-ზე დაყრდნობით.

როგორ შევიძინოთ ტოკენები?

დეფინიცია
დეფინიცია

CryptonsQ არის ინოვაციური ინტერნეტ ვალუტა რომელიც აღინიშნება QST სიმბოლოთი. ეს არის დეცენტრალიზებული ვალუტა რომელსაც არ გააჩნია ცენტრალური გამცემი დაწესებულება დადამოუკიდებელია როგორც ბანკებისგან ასევე მთავარობისგან და სხვადასხვა ინსტიტუტებისგან. ეს არის ვალუტა საზღვრების გარეშე რომელიც ხელმისაწვდომია ნებისმიერ ადგილას სადაც ინტერნეტია. CryptonsQ არის ვალუტა რომელიც შეგიძლიათ გააგზავნოთ მსოფლიოს ყველა წერტილში დაუყოვნებლივ, ბანკების შუამავალიორგანოების გვერდის ავლით ასევე ყოველგვარი საკომისიოსა და ხარჯების გარეშე.

რატომ არის მოსალოდნელი QST-ის ფასის ზრდა?
რატომ არის მოსალოდნელი QST-ის ფასის ზრდა?

CryptonsQ-ს ფასის ზრდას განაპირობებს ონლაინ გასართობ ინდუსტრიაში მისი ხშირი გამოყენება. რაც უფრო მეტიადამიანი (მომხმარებელი და მწარმოებელი) გამოიყენებს CryptonsQ-ს ანგარიშწორების მიზნით მით უფრო გაიზრდებამასზე მოთხოვნა და ამავდროულად ფასიც. ღირებულების ზრდაზე ასევე გავლენა ექნება ICO-ს, დებიუტსკრიპტოვალუტის ბაზარზე სადაც ხელმისაწვდომი ტოკენების რაოდენობა მკაცრად შეზღუდული დაკონტროლირებული იქნება.

რატომ ონლაინ გასართობი ინდუსტრია?
რატომ ონლაინ გასართობი ინდუსტრია?

ონლაინ გასართობი ინდუსტრია ინტერნეტ ეკონომიკის ყველაზე სწრაფად მზარდი ინდუსტრიაა, რომელსაცცვლილებებისთვის მსოფლიო მედია კორპორაციებსა და გადახდის პროვაიდერებისგან დამოუკიდებლობა სჭირდება. ანალიტიკოსების შეფასებით ინდუსტრია 2 ტრილიონ დოლარს აჭარბებს. აღნიშნულ სფეროს აქვს უზარმაზარიპოტენციალი და გახსნილია ინოვაციური ტექნოლოგიებისა block-solutionების დასანერგად

როგორ შევიძინოთ ტოკენები?
როგორ შევიძინოთ ტოკენები?

QST ტოკენები ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი ყველა კრიპტოვალუტის ბაზარზე, მათი შეძენა Pre-ico ბაზარზეა შესაძლებელი, ასე რომ შეგიძლიათ შეიძინოთ ამ საიტზე. QST ტოკენების ფასი გაიზრდება პროექტის მომდევნოეტაპებზე. ყველაზე დიდ მოგებას მიიღებენ ის ინვესტორები რომლებიც შეიძენენ ვალუტას საწყის ფაზებში. რათაგახდეთ QST-ის მფლობელები შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ფორმა და მიუთითეთ თანხის რაოდენობა რომლითაც გსურთშეიძინოთ კრიპტოვალუტა

KONTAKT

The price of cryptocurrencies are very highly volatile. It is common for prices to increase or decrease by over 100% in a single day. Although this could mean potential huge profits, this also could mean potential huge losses. DO NOT INVEST ALL YOUR MONEY IN CRYPTOCURRENCIES. Only invest money which you are willing to lose. Cryptocurrency trading may not be suitable for all users of this website. Anyone looking to invest in cryptocurrencies should consult a fully qualified independent professional financial adviser.